Voorlezen-plus boek

Home

Voorlezen-plus®

Stichting

Kenmerken

Over ons

Boek

Cursus

Workshops

Publicaties

Contact

Bibliotheek

Links

Over ons

Carla Wikkerman en Nelleke Boer

Wij hebben beide jarenlange ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Nelleke werkt als gedragskundige bij Stichting Raamwerk in Noordwijkerhout, www.hetraamwerk.nl
Carla werkt als coördinator bij het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise), www.cce.nl

Wij realiseerden ons dat er weinig wordt voorgelezen aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen, toen wij in een workshop, georganiseerd door de vakgroep Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen, kennis maakten met “multi-sensory storytelling”  .
Vanaf de eerste kennismaking zijn we enthousiast over het concept; het maken van een persoonlijk verhaal met zintuiglijke prikkels voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen.  

We bezochten verschillende plekken waar met deze nieuwe methodiek gewerkt wordt. O.a. de Universiteit van Dundee in Schotland en de Universiteit van Leuven in België. In het kader van de Masterclass Wetenschappelijk Onderzoek van de VGN schreven we een onderzoeksvoorstel over dit onderwerp.

Bezoek aan Stuart Cummings, Bagbooks, London, juni 2011

We bedachten een Nederlandse term voor “multi-sensory storytelling” namelijk: “Voorlezen-plus”. Hiermee geven we aan dat we de nadruk leggen op (het toegankelijk maken van) de activiteit voorlezen.
In mei 2008 schreven we een artikel over “Voorlezen-plus” in Katern, de bijlage van Markant (zie publicaties).

Inmiddels hebben we al veel praktijkervaring opgedaan met het ontwikkelen van verhalen en het geven van presentaties en workshops. We ontdekten dat de methodiek ook goed bruikbaar is voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie.

We ervaren dat het “Voorlezen-plus” overal waar we komen met enthousiasme ontvangen wordt.
Het proces van het verhalen maken is erg boeiend. Grote uitdaging voor de betrokkenen is om het verhaal eenvoudig te houden en niet te veel te willen. Het maken van een verhaal kost de nodige tijd en coaching. Het resultaat is altijd een activiteit die makkelijk uit te voeren is en veel plezier geeft!